máme FSC certifikaci

FSC znamená Forest Stewardship Council. Česky “Rada pro správu lesa”. Tato nezisková organizace podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Cílem je chránit lesy na Zemi a minimalizovat nelegální těžbu dřeva. Pokud vidíme na výrobku logo FSC, můžeme si být jisti, že svým nákupem podporujeme šetrné lesní hospodaření k přírodě. Stále více výrobků obsahuje logo FSC, protože lidem stále více záleží na ekologii. Tiskárna H.R.G. nabízí tisk na FSC papír od roku 2011 jako jedna z prvních ofsetových tiskáren v Česku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *